Ragnar Kjartansson

Ragnar Kjartansson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2023