Staffan Lindberg

Staffan Lindberg

Titel: Föreståndare professor

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2023