Marika Hedin

Marika Hedin

Titel: Verkställande direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2023