Lizzie Scheja

Lizzie Scheja

Titel: Verkställande direktör

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2023