Anders Håberger

Anders Håberger

Titel: Fd stadsarkitekt

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2023

Till toppen