Hans Lindblad

Hans Lindblad

Titel: Fd riksgäldsdirektör fil dr

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2023