Göran Enander

Göran Enander

Titel: Landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2023