Cecilia Schelin Seidegård

Cecilia Schelin Seidegård

Titel: Fd landshövding fil dr

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2023