Leif H. Sjöström

Leif H. Sjöström

Titel: F.d. generaldirektör, ambassadör

Medalj: 12:e storleken i högblått band

År: 2022