Dag Kronlund

Dag Kronlund

Titel: fen för Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv och bibliotek, fil. dr

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2022