Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

Titel: F.d. statsrådet fil. dr

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2022

Till toppen