Anders Olsson

Anders Olsson

Titel: Författare professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2022