Anders Ahnlid

Anders Ahnlid

Titel: Generaldirektör, ambassadör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2022

Till toppen