Rolf-Göran Bengtsson

Rolf-Göran Bengtsson

Titel: Ryttare

Medalj: För förtjänster om svensk idrott

År: 2022