Malin Wahlborn Sundberg-Falkenmark

Malin Wahlborn Sundberg-Falkenmark

Titel: Professor emerita

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2022