Magnus Lönnroth

Magnus Lönnroth

Titel: Direktör

Medalj: 5:e storleken i högblått band

År: 2022