Björn Lyrvall

Björn Lyrvall

Titel: Generaldirektör ambassadör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2022