Åsa Simma

Åsa Simma

Titel: Regissör, författare och teaterchef

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2022