Rolf Hanson

Rolf Hanson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2021