Mårten Claesson

Mårten Claesson

Titel: Arkitekt

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2020