Lea Porsager

Lea Porsager

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2020