Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2020