Sven Mattisson

Sven Mattisson

Titel: Professor

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2021