Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Titel: Generaldirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2021