Staffan Larsson

Staffan Larsson

Titel: Ståthållare

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2021