Gunnar Björk

Gunnar Björk

Titel: Fv. landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2021