Gerald Nagler

Gerald Nagler

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2021