Fransesca Quartey

Fransesca Quartey

Titel: Verkställande direktör och konstnärlig ledare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2021