Carl-Magnus Svensson

Carl-Magnus Svensson

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2021

Till toppen