Anna Hamilton

Anna Hamilton

Titel: Statsfrun, grevinnan

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2021