Thomas Rolén

Thomas Rolén

Titel: Kammarrättspresident

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2020