Eva Swartz Grimaldi

Eva Swartz Grimaldi

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i högblått band

År: 2020