Stina Nilsson

Stina Nilsson

Titel: Skidåkare

Medalj: För förtjänster om svensk idrott

År: 2019