Agnes Knochenhauer

Agnes Knochenhauer

Titel: Curlingspelare

Medalj: För förtjänster om svensk idrott

År: 2019