Suzanne Osten

Suzanne Osten

Titel: Regissör och dramatiker

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2019