Lars Ettarp

Lars Ettarp

Titel: f.d. Generaldirektör

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2019