Johan Rockström

Johan Rockström

Titel: Professor

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2019