Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgren

Titel: f.d. Landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2019

Till toppen