Charlotte Strömberg

Charlotte Strömberg

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i högblått band

År: 2019