Alf Göransson

Alf Göransson

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2019