Mats Theselius

Mats Theselius

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2018