Karolin A. Johansson

Karolin A. Johansson

Titel: Hovmarskalk

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2018