Astrid Söderbergh Widding

Astrid Söderbergh Widding

Titel: Universitetsrektor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2018