Timothy Gold Cox

Timothy Gold Cox

Titel: Förste slottsuppsyningsman

Medalj: För Lång och Trogen tjänst - klocka

År: 2017