Sven Hagströmer

Sven Hagströmer

Titel: Entreprenör

Medalj: 12:e storleken i högblått band

År: 2017