Siri Aurdal

Siri Aurdal

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2017