Sara Mohammad

Sara Mohammad

Titel: Ordförande i Riksorganisationen GAPF

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2017