Helena Wessman

Helena Wessman

Titel: Chefen för Berwaldhallen

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2017