Göran K. Hansson

Göran K. Hansson

Titel: Professor

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2017