Tomas Löndahl

Tomas Löndahl

Titel: Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2016